دبیرستان پسرانه غیر دولتی معراج (دوره اول و دوم) اداره آموزش و پرورش پیربکران اصفهان

سخن مؤسس

به نام خدا

 

هر یک از ما در زندگی هم لحظات اوج داریم و هم لحظات اُفت.گاهی همه چیز روبه راه و بر وفق مراد است و گاهی هم هیچ چیز جور در نمی آید و شرایط از کنترل خارج می شود.

 نکته ی مهم این جاست که افراد ناموفق لحظات اُفت را جدی می گیرند و لحظات اوج را ناشی از شانس می دانند و موقتی.

 اگر موفقیت را می جویید، از اُفت و خیزها نهراسید.

 از لحظات اُفت درس بگیرید.

 قدر لحظات اوج را بدانید و از آن ها لذت ببرید.

 موفقیت های هر چند کوچک را با ارزش بدانید،،منتظر تایید دیگران نمانید.

 خودتان را برای موفقیت های کوچک و بزرگ تشویق کنید.

 انگیزه های درونی تان را تقویت کنید.

 برای موفقیت های بزرگ و بزرگ تر بکوشید.

 فراموش نکنید مهم ترین و اصلی ترین کسی که می تواند به شما روحیه بدهد،خودتان هستید

 این حقیر و همکاران ارجمند جهت دستیابی به اهداف زیر در مجتمع غیر انتفاعی معراج سعی و تلاش وافری دارند که این سعی و تلاش همراه با  همکاری شما دانش آموزان و اولیای گرامی به ثمر می نشیند.

  •  تربیت و پرورش نسلی عالم و دانش پژوه ، نیک کردار و سلیم النفس ، با ایمان و راست گفتار ، خلاق و مبتکر ، آزاده و شجاع ، آگاه و مسئولیت پذیر ، پر تلاش و با نشاط
  • همسویی توانمندیهای دانش آموزان با نیازهای آنها و جامعه.
  • ارتقای کیفیت تمامی فعالیتهای مجتمع در جهت افزایش توانمندیها و  مهارت های دانش آموزان
  •  استفاده بهینه از امکانات ، منابع و ظرفیتهای موجود به منظور تسهیل و تسریع فرآیند یادهی -  یادگیری برای دانش آموزان
  •  تجهیز مجتمع به فناوری های نو و توسعه ی مهارت آموزی

 امیر شریعتی موسس مجتمع غیر انتفاعی معراج